Den guddommelige kærlighed

- sprænger alle begrænsninger

Under fasten havde KATOLSK LIV en samtale med diakon Daniel Steiner Ebert.

Vi hører om Daniels familie. Tre brødre og forældrenes reaktion på deres valg. Daniel fortæller hvordan han mærkede et kald til præst, men skulle han følge sin egen eller Guds vilje, for præstegerningen tiltalte ham ikke. Desuden havde han en ung smuk katolsk kæreste, som han var overbevist om han skulle have "et hav af børn med".

Han fortæller hvordan han er sammen med Kristus, mærker hans nærvær, og hvordan en mand kan elske en anden mand, fordi den guddommelige kærlighed sprænger alle grænser. Daniel sætter seksualitet ind i rammer vi normalt ikke tænker over.

Vi taler om fastetiden og skriftemål. Vi taler om Jesu mor Maria og hendes mand Josef som forbillede på en rigtig mand.

Vi taler om paradokset i moderne tænkning; at det kristne menneske med sin religiøsitet ikke er bundet, men lever et liv i sand frihed.

Og vi havde det gode humør med til en eksistentiel samtale, der fandt sted i tiden op til Påske.