Unge oplever os ikke længere som relevante

Sognepræst Regamy Thillainathan. Foto: Erzbistum Köln

Af CNA Deutsch Nyhedsredaktion,
Köln den 6. maj 2022
Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen

Forstanderen for præsteseminariet i Köln, Regamy Thillainathan, medgav torsdag den 5. maj i en samtale med Domradio, at: ”De unge mennesker oplever os faktisk ikke længere som relevante i deres eget liv.”

Han forstår de unge, som ikke synes, de ”kan stille noget op” med Kirken, siger Thillainathan. De mener, at man i Kirken beskæftiger sig ”for meget med sine egne strukturelle spørgsmål”, "i stedet for at være dér, hvor mennesker har brug for os”.

Afgørende er nu: “ Er det vigtigere for os at blive ved med at bevare form og struktur og meget, som vi er kommet til at elske, eller at koncentrere os om Kirkens væsentlige kerneydelser, forkyndelse og diakoni."

Som forstander, og tidligere ansvarlig for kaldstjenesten i ærkebispedømmet Köln, bemærker han, at "ofte er det de mennesker, der har oplevet Kirken lokalt, der vælger et gejstligt eller pastoralt erhverv.”

”Men mulighederne for, at unge mennesker får netop den oplevelse af, at Kirken findes lokalt, og at den lokale Kirke lever igennem deres tilstedeværelse, når de giver den et ansigt, bliver faktisk mindre," indrømmede Thillainathan. "Det burde vi være bekymrede over."

Med henvisning til kald i dag sagde forstanderen: "Hvis nogen i dag har lyst til at blive sendt ud for at arbejde for Kirken, bør de have egenskaber, der er en bygningsarbejder værdig. Bliv involveret og smøg ærmerne op for også billedligt talt at dykke ned i livets snavs og også snavset i Kirkens struktur."