Skt. Pauls Døtre er “på farten”

Skt. Pauls Døtre blev grundlagt i 1915 i Italien. Foto: Courtesy photos / Daughters of St. Paul.

"Medienonnernes” nye planer sigter efter at revitalisere deres fællesskab og nå længere ud med deres budskab.


National Catholic Register 21.04.2022
Af Susan Klemond
Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen

I LØBET AF DET NÆSTE ÅR år lukker Skt. Pauls Døtre fire kommuniteter i USA som del af en plan for at revitalisere og nå længere ud med deres budskab og tilstedeværelse, samtidig med at de styrker deres fællesskab.

Ændringerne vil gøre det muligt for søstrene at nå ud til flere mennesker gennem en række online platforme og samtidig forbedre mulighederne for åndelig vækst i kongregationens resterende ni centre.

“Helligånden leder os ad veje, som vi ikke altid forventer, og derfor beder vi om åbenhed for denne ledelse,” sagde sr. Donald Maria Lynch, superior for provinsen USA og Canada i et interview med NCR.

“Vi ønsker at udvide online, fordi vi ser, at det giver os mulighed for at nå mennesker, som ellers aldrig ville komme i direkte kontakt med os. Men på denne måde kan de komme i kontakt med os og med Evangeliet,” sagde hun.

Kongregationen vil lukke sit bog- og mediecenter i Honolulu denne sommer. Dens center i Chicago lukker til efteråret, og centret i Charleston, South Carolina, i begyndelsen af 2023. Et fjerde center i San Antonio bruges ikke for tiden. Kongregationen ejer de forskellige lokationer, men har endnu ikke besluttet, hvad de vil stille op med dem, sagde sr. Donald.

De 11 søstre, som tjener på disse steder, flytter til andre eksisterende kommuniteter. Selvom et fald i antallet af søstre har haft nogen betydning for ændringerne i kommuniteternes nye udformning, har pandemien ikke spillet en rolle, selv om den har understreget menneskers behov for Gud, sagde sr. Donald.

Som sr. Tracey Dugas, leder af Den Paulinske Mission og bestræbelserne på at fremme den, forklarede til NCR: ”Denne proces tilskynder vore søstre til at forny deres løfte om at være apostoliske, og den vil give nyt liv til de måder, vi rækker ud til mennesker.”
Kongregationen Døtrene af Skt. Paul blev grundlagt i 1915 i Italien. Som forfattere, kunstnere, talere, lærere, musikere, redaktører, administratorer, lyd- og videoproducere og i andre roller udbreder søstrene kreativt evangeliet gennem personlig kontakt, digitale og skriftlige medier, podcasts, sociale medier og musik.

Kongregationen driver Pauline Books and Media-centre over hele verden ved siden af uddannelsescentre inden for medier, radio- og internetkanaler og andre institutioner. Af dens 1.900 medlemmer på verdensplan findes 120 i USA og Canada.

Allerede for flere år siden begyndte den internationale kongregation at overveje en ny konfiguration, da de så nærmere på, hvordan de fulgte deres kald til at evangelisere med moderne kommunikationsmidler. Da de bemærkede deres fremskridt i denne mission, erkendte de også et behov for at undersøge, om de bevægede sig nok fremad i deres opsøgende arbejde, sagde sr. Donald.

Nogle af de andre kommuniteter i de mere en 50 lande, hvor kongregationen virker, gennemgår også en revitalisering i forskellig grad, sagde hun.

Evangeliets tilstedeværelse

Skønt medlemstallet i provinsen USA og Canada er faldet i de seneste år, indtræder nye unge kvinder fortsat, sagde sr. Donald. Med den nye opbygning søger lederne at styrke de enkelte kommuniteter, øge søstrenes tilstedeværelse, hvor de lever fysisk, og lette samarbejdet i deres digitale kommunikationsarbejde.

Med konsolideringen forpligter søstrene sig på ny til at give den bedst mulige præsentation af Guds ord og andre materialer i deres udgivelser og alle andre typer af kommunikation. Mens personlig tilstedeværelse fortsat er vital, erkender søstrene også, at digital kommunikation gør det muligt at nå ud til langt flere – især de yngre generationer, sagde sr. Donald.

De søger at samle al deres kommunikation for at forstærke budskaber og ”virkelig lade alle de forskellige aspekter af vor mission forenes til en helhed,” forklarede hun.

Som del i denne samlende tilgang skaber søstrene præsentationsrum i deres eksisterende centre, hvor begivenheder kan deles med digitale publikummer, sideløbende med at de udgiver bøger og medieindhold, sagde sr. Donald.

“Vi tænker altid på at nå mennesker langt ud over, hvor vi er fysisk, sagde hun. ”Så jeg tror, at disse rum vil blive transformeret fysisk, ligesom deres formål på en måde vil føre til, at vi kan række ud til mennesker på forskellige nye måder.”

Den nye opbygning vil også give ressourcer til kommunikationsprojekter, sagde sr. Donald: ”Vi ønsker også at udvide en masse forskellige områder på sociale medier, så vi kan gøre evangeliets tilstedeværelse endnu mere afgørende i vores arbejde. Vi håber, at det virkelig vil blive forstærket ud over, hvad vi gør nu.”

Der, hvor centre lukker, vil søstrene fortsætte med at udvikle eksisterende forbindelser til lokalt samarbejde, herunder ved deres digitale nærvær, læge medlemmers indsats og personlig tjeneste.

”Vi har før åbnet og lukket steder,” sagde sr. Donald. ”Det er i høj grad en del af, hvem vi er som missionærsøstre, men med de behov, vi nu har, føler vi, at vi ved hjælp af teknologi kan gøre endnu mere for at opretholde forbindelse med kommuniteterne.”

Provinsen USA og Canada har 101 Pauline Cooperators, som engagerer sig i en række evangeliserings-initiativer med de forskellige institutter i den paulinske familie, fortæller sr. Jackie Gitonga, national leder af Pauline Cooperators.

Dybere discipelskab

Efterhånden som søstrene har udvidede deres digitale tilstedeværelse, måtte sr. Donald erkende, at der er negative aspekter ved sociale medier, og dem har søstrene gransket. De håber at kunne transformere og modvirke de negative aspekter. ”Vi ønsker at imødegå dem med uddannelse, men også at kunne bruge dem i det godes tjeneste,” sagde hun. ”Det kan også være et springbræt for yderligere integration og samarbejde.”

Mens Skt. Pauls Døtre gennemfører deres redesign-kampagne, indbyder de deres åndelige familie, venner og andre til at følge og holde kontakt med dem via hastagget #OnTheMove på sociale medier eller på deres hjemmeside.

På en måde kaldes alle katolikker til at være ”på farten,” sagde sr. Tracy. ”Vores katolske tro udfordrer os til at bevæge os ud af denne verdens komfortzoner, som vi har tendens til at slå os ned i, for vi er skabt til mere – vi er skabt til Gud,” sagde hun.

”Med Kristus kan vi modstå, hvad der end holder os tilbage i vor tro, så vi aktivt kan bevæge os hen imod ham og hans måde at være discipel.”


Susan Klemond er freelancejournalist, bosat i St. Paul, Minnesota. Hun skriver nyheder og kronikker for National Catholic Register, OSV Newsweekly og Catholic Spirit, tidsskrift for bispedømmet St. Paul-Minneapolis. Hun har også arbejdet med marketing, med redigering og produktion af tidsskrifter.